مجموعه مردمی کتاب بخوانیم

با هدف ترویج امر کتابخوانی

مجموعه مردمی کتاب بخوانیم

با هدف ترویج امر کتابخوانی

مجموعه مردمی کتاب بخوانیم

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گام دوم انقلاب» ثبت شده است

نتیجه نهایی

نفر اول: صادق شعبانی

نفر دوم: سید سعید موسوی

نفر سوم: علیرضا حسنی دوست

نفرات چهارم تا بیستم:

خانم ها:

زهرا زرگری - زهرا محمدی

آقایان:

مهدی محمدی - حسین مینا خانی - پرهام قربانی - امیررضا بهادری - حسن شعبانی - محمد متین اصحابی - محمدرضا اسمخانی - محسن عبدی - قادر حیدری -  متین صفری - سید امیررضا موسوی - سینا عبدل زاده - پوریا صیادی - محمد مهدی قاسمی - محمدرضا ژاله رجبی - 

_____________________________________________________________________________________

 تعداد صحیح  - نام و نام خانوادگی  -  تعداد غلط  -  تعداد نزده(غیر از 2 سوال حدفی)

20 - پرهام قربانی - 0 - 0

20 - محمدمتین اصحابی - 0 - 0

20 - صادق شعبانی - 0 - 0

20 - محمدرضا اسمخانی - 0 - 0

20 - امیررضا بهادری - 0 - 0

20 - محسن عبدی - 0 - 0

20 - قادر حیدری - 0 - 0

20 - سید سعید موسوی - 0 - 0

20 - مهدی محمدی - 0 - 0

20 - علیرضا حسنی دوست - 0 - 0

20 - پوریا صیادی - 0 - 0

20 - حسن شعبانی - 0 - 0

20 - محمدرضا ژاله رجبی - 0 - 0 

20 - زهرا زرگری - 0 - 0

20 - محمد مهدی قاسمی - 0 - 0

19 - میثم اسکندری - 1 - 0

19 - سیدامیررضا موسوی - 1 - 0

19 - سینا عبدل زاده - 1 - 0

19 - امین جوزی - 1 - 0

19 - حسین مینا خانی - 1 - 0

19 - امیرحسین نوری - 1 - 0

19 - زهرا محمدی - 1 - 0

19 - هلیا حاج میری - 1 - 0

19 - هانیه گلشنی - 1 - 0

19 - داود داداشی - 1 - 0

19 - محمد هادی قاسمی - 1 - 0

19 - متین صفری - 1 - 0

از بین دوستانی که نمره 20 گرفته اند، نفرات اول تا سوم به صورت قرعه کشی انتخاب خواهد شد. مابقی، نفرات چهارم تا پانزدهم خواهند بود.

از بین 12 نفری که نمره 19 گرفته اند با قرعه کشی 5 نفر انتخاب خواهند شد، به عنوان نفرات شانزدهم تا بیستم

دوستانی که اسمشان در اینجا درج نشده، یعنی تعداد سوالات صحیحشان 18 یا کمتر از 18 بوده است

در صورتی که تمایل داشتید کارنامه خودتان را مشاهده بفرمایید، نام خود را در تلگرام به شماره 09191456345 ارسال فرمایید.