مجموعه مردمی کتاب بخوانیم

با هدف ترویج امر کتابخوانی

مجموعه مردمی کتاب بخوانیم

با هدف ترویج امر کتابخوانی

مجموعه مردمی کتاب بخوانیم

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معرفی کتاب ضیافت بلا» ثبت شده است


🔸 به هر حال باید دید کجای اردوگاه سیدالشهدا علیه السلام خالی است و همانجا را پر کرد. نباید به دنبال کار خود باشیم؛ اگر ما در پی آیت الله شدن باشیم و دیگری به دنبال خانه خریدن و هر کسی به دنبال چیزی، شکی نیست که این تعلقات ما را از ولی خدا دور می کند.

✅ همت و فکر مومن از آغاز صبح باید این باشد که کجای اردوگاه ولی خدا خالی است خود را به آنجا برساند.

🔶 مهم ترین وسیله سلوک، توجه به بلای اولیای خدا و بویژه اعظم بلاها و ابتلائات، یعنی مصیبت سیدالشهدا علیه السلام است.


❌ بعضی از انسان ها ظرفیت #تهذیب_تاریخی دارند...


🔴 ظرفیت بلاها نیز متفاوت است؛ بعضی از بلاها فقط صاحب بلا را نجات می دهد، اما بعضی از بلا ها برای صاحب بلا "ضیافت" وبرای دیگران "عامل نجات"


📚 برش هایی از کتاب "ضیافت بلا" اثر سید محمدمهدی میرباقری