مجموعه مردمی کتاب بخوانیم

با هدف ترویج امر کتابخوانی

مجموعه مردمی کتاب بخوانیم

با هدف ترویج امر کتابخوانی

مجموعه مردمی کتاب بخوانیم

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

با توجه به اهمیت کتابخوانی و با توجه به عدم کمک مالی مجموعه های دولتی و خصوصی، و مردمی بودن این تیم، تصمیم گرفتیم با کمک های مالی شما عزیزان مروج امر کتابخوانی در زنجان باشیم

کمک های مالی شما در زمینه های زیر استفاده خواهد شد:

1- برگزاری مسابقات کتابخوانی

2- برگزاری نشست ها مطالعاتی و نشست های کتابخوانی

3- برگزاری نمایشگاه کتاب در مکان های عمومی و ترویج کتاب

4- ترویج سنت کتابخوانی در فضای مجازی و حقیقی

5- اهدا کتاب و...

شما میتوانید نذورات فرهنگی خود را از طریق لینک زیر پرداخت نمایید

پرداخت نذورات فرهنگی

در صورتی که تمایل به پرداخت نذورات به صورت ماهانه دارید، مشخصات زیر را برای ما به شماره 10002222332220 ارسال فرمایید

نام و نام خانوادگی - مبلغ نذر ماهانه مورد نظر

اجرکم عند الله